جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/15
مقالات جدیدترین ژورنال ها