جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه مراغه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه مراغه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/17
مقالات جدیدترین رویدادها