جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم و صنایع غذایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/17