جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : associate professor, department of plant production and genetics, faculty of agriculture, university of kurdistan, sanandaj, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی تولیدات گیاهی
  • گرایش : تولیدات گیاهی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/19