جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مهندسی برق، مدیریت و برنامه ریزی انرژی الکتریکی، فارغ ااتحصیل دانشگاه آزاد کرج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : برق
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها