جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تبریز
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس مسئول اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تبریز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/07/11
مقالات جدیدترین ژورنال ها