جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت استراتژیک
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/07/14
مقالات جدیدترین ژورنال ها