جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : جنگلداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها