جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد دانشکده فنی شهید صدوقی یزد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/07/25
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها