جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : department of psychiatric and pediatric, faculty of medicine, kermanshah university of medical sciences, kermanshah, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانپزشکی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/08/21
مقالات جدیدترین رویدادها