جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی دینی و عربی، دانشگاه آزاد زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان و ادبیات عرب
  • گرایش : زبان و ادبیات عرب
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/09/16
مقالات جدیدترین ژورنال ها