جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : علوم تربیتی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/09/16
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها