جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : شیمی کاربردی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/10/03
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها