جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه هنر، واحد پردیس بین الملل کیش، دانشجو مقطع دکتری رشته پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : پژوهش هنر
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/10/10
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها