جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه گرافیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : ارتباط تصویری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/10/10
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها