جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاداسلامی، کیش، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر اسلامی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/10/10
مقالات جدیدترین رویدادها