جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : ترینر متخصص داخله اطفال کاندید رتبه رنحوروال، دیپارتمنت داخله اطفال، شفاخانه حوزه وی ابوعلی سینای بلخی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : پزشکی اطفال
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/10/12
مقالات جدیدترین رویدادها