جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فقه و حقوق
  • گرایش : فقه و حقوق
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/10/18
مقالات جدیدترین ژورنال ها