جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت بازرگانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/10/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها