جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آموزش زبان انگلیسی
  • گرایش : آموزش زبان انگلیسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/11/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها