جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری، سنجش اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/11/01
مقالات جدیدترین رویدادها