جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه فلسفه، دانشکده الهیات و فلسفه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فلسفه
  • گرایش : فلسفه
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/06