جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارمند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت مالی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/10
مقالات جدیدترین رویدادها