جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت استراتژیک
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/22
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها