جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی، رشته مهندسی مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور تهران شمال، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : مهندسی مدیریت و ساخت
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/12/25
مقالات جدیدترین ژورنال ها