جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری، گروه مهندسی هوا فضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی هوا- فضا
  • گرایش : هوا فضا
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/27
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها