جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/27
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها