جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مدیر آموزگار، کارشناسی راهنمایی ومشاوره، جعفرآباد، بیله سوار، اردبیل، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : مشاوره
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1402/03/27
مقالات جدیدترین رویدادها