جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد منابع طبیعی و آبخیزداری از مؤسسه itc هلند، مشاور اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : منابع طبیعی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1402/03/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها