جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، فومن، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : صنایع
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1402/08/24
مقالات جدیدترین رویدادها