تاکنون مقاله ای برای این رویداد ثبت نشده است!!!
 • دومین همایش ملی hse در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با رویکرد افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها
  دسته بندی ها : مهندسی شیمی - علوم انسانی - مهندسی صنایع - علوم زیستی
  سطح رویداد : ملی
  نوع رویداد : حضوری
  مهلت ثبت نام : 1395/11/11
  تاریخ انتشار : 1395/11/28
  دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  وضعیت رویداد : برگزار شده
  جزئیات بیشتر رویداد
  • مهلت ارسال چکیده : 1395/10/20
  • مهلت ارسال مقاله : 1395/11/20
  • زمان برگزاری : 1395/11/27
  • شهر محل برگزاری : آباد
  • دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد : -
  • ایمیل دبیرخانه رویداد: -

  دومین همایش ملی hse در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با رویکرد افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

  استاندارها و نظام مدیریت hse، مهندسی ایمنی و مدیریت ریسک، مدیریت و مهندسی محیط زیست، سلامت و بهداشت صنعتی، تکنولوژی ها و فناوری های نوین در زمینه  hse


  آدرس دبیرخانه: آبادان، بوارده شمالی، دانشکده نفت آبادان، بخش زبان، دفتر همایش ها و سمینارهای انجمن علمی، دبیرخانه  همایش ملی hseبا رویکرد افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

  دفتردبیرخانه: 06153323478

مقالات جدیدترین رویدادها