حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری فرآیند یاددهی-یادگیری در کلاس های چند پایه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 280
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری فرآیند یاددهی-یادگیری در کلاس‌های چند پایه

  در این پژوهش محقق به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری فرآیند یاددهی- یادگیری در کلاس‌های چند پایه مقطع ابتدایی منطقه مارگون در سال تحصیلی 94-93 پرداخته است. در این راستا متغیرهایی شامل استراتژی‌های یادگیری، رویکردهای یاددهی، نحوه آموزش و تجربه‌های تکنولوژیکی بر افزایش بهره‌وری فرآیند یاددهی- یادگیری در کلاس‌های چند پایه مقطع ابتدایی منطقه مارگون مورد آزمون قرار گرفته است. کلیه اعضای جامعه به تعداد 83 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.

  و پس از توزیع پرسشنامه از تعداد 80 پرسشنامه اطلاعات لازم در ارتباط با متغیرهای تحقیق گردآوری شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و روش‌های آمار استنباطی (آزمون نرمال استاندارد، خی دو، رگرسیون) و نرم‌افزارspss-18 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط بهره‌وری فرآیند یاددهی – یادگیری در کلاس‌های چند پایه با استراتژی‌های یادگیری، رویکردهای یاددهی و نحوه آموزش در این کلاس‌ها است. بنابراین معلمان این کلاس‌ها باید در امر آموزش چنین مسائلی را جدی گرفته و با دقت مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند در افزایش بهره‌وری این کلاس‌ها موفق باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها