حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی جایگاه بافت فرسوده در تأمین مسکن شهری مطالعه موردی: محله قنبربیگی شهر لار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  بررسی جایگاه بافت فرسوده در تأمین مسکن شهری مطالعه موردی: محله قنبربیگی شهر لار

  بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه کشور می‌باشد که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر زیادی بر روی کیفیت و رفاه زندگی شهروندان دارد. در محله قنبربیگی شهر لار قیمت نابسامان مسکن در بافت فرسوده از یک سو و درآمد ناچیز اکثر خانواده‌ها در مقایسه با قیمت مسکن از سوی دیگر مورد توجه قرار می‏گیرد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری آن ساکنان بافت فرسوده محله قنبربیگی می‌باشد. در تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای استفاده شده و برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش مطالعات میدانی به‌صورت مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده‏های جمع‌آوری شده با کمک روش‌های آمار توصیفی در محیط نرم‌افزار spss و excel انجام شده که پس از بررسی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نتایج تحقیق نشان می‏دهد تشویق متقاضیان برای نوسازی بافت فرسوده، استفاده از اراضی بایر و مخروبه جهت افزایش مسکن پذیری، افزایش ظرفیت مسکن پذیری، توانمند کردن ساکنان مرکزی بافت از طریق اعطای وام برای نوسازی مساکن نقش مؤثری در تأمین مسکن شهری در این محله دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها