• بررسی تاثیر دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین ارزش بازار شرکت و عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 141
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین ارزش بازار شرکت و عوامل پیش‌بینی کنندگی بازده مازاد سهام

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه در گردش و سطح اهرم شرکت بر رابطه بین ارزش بازار شرکت و عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام می باشد. عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام شامل وجه نقد و معادل های آن، سود قبل از بهره، مالیات و اقلام غیرمترقبه، ارزش کل دارایی ها منهای وجه نقد و معادل های آن، هزینه بهره، کل سود سهام پرداختی، خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی، ارزش کل دارایی به غیر از نقد و معادل آن منهای خالص سرمایه در گردش می باشد.

  قلمرو مکانی تحقیق شامل دوره زمانی یازده ساله از سال 1382 تا 1393 است. داده های تحقیق از طریق روش کتابخانه ای استفاده شده است، همچنین مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری گردید و داده های مربوط به شرکت های نمونه از منابعی چون دنا سهم، ره آور نوین، سایت بورس و ... استخراج شده است و از طریق رگرسیون چند متغیره و از روش پانل دیتا برای آزمون فرضیات استفاده شده است.

  نتایج تحقیق نشان داد که بین نقدینگی، سودآوی، هزینه بهره سود سهام و دارایی ها با ارزش بازار شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با اهرم مالی و خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. در نتیجه این آزمون بیانگر اثر مثبت و معنادار نقدینگی، سودآوی، هزینه بهره سود سهام، خالص ارزش سرمایه در گردش و دارایی ها بر ارزش بازار شرکت و اثر منفی و معنادار اهرم مالی و خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی بر ارزش بازار شرکت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها