جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، منابع طبیعی، مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : مدیریت مناطق بیابانی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/05/23