• بررسی و مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی با دیگر رشته های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 199
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  بررسی و مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی با دیگر رشته های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان تهران)

  هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی با دیگر رشته های دانشگاهی، دانشگاه پیام نور استان تهران بود. جامعه آماری را 150 دانشجو ارشد و دکترا دانشگاه پیام نور ورودی های جدید رسانه ورزشی و دیگر رشته های دانشگاهی تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل 22 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در مقطع ارشد و دکترای رسانه ورزشی با دیگر رشته ها که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند (به دلیل شرایط کرونا از پاسخ به پرسشنامه خودداری کرده و این 22 نفر حاضر به پاسخ بودند).

  پژوهش به روش کمی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سواد روابط عمومی قاسمی و راسخ (1399) بود. روش تجزیه و تحلیل، پاسخ به 12 سوال و هر پاسخی امتیازی تعلق گرفته شده است و مجموع امتیازات کسب شده نمره نهایی دانشجو از پاسخ به پرسشنامه بوده است.

  در انتها به صورت میانگین ساده تفاوت ایجاد شده قابل رویت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط چند تن از خبرگان به تائید رسیده است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شده است که با توجه به این که ضریب آن بالاتر از 0.7 می باشد مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها نشان داد که وضعیت روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی در سطح مطلوب تری نسبت به دیگر رشته ها دارند. میانگین سواد روابط عمومی دانشجویان دیگر رشته ها در حد متوسط می باشد. یکی از عوامل مناسب برای بهتر بودن روابط‌ عمومی، میزان تحصیلات بالا و میزان مشارکت افراد در سازمان‌ها و و ارگان‌ها یا گروه‌های مختلف دانشجویی و تخصص داشتن در گرایش روابط عمومی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها