• بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک بر دارایی های نقدی شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/08
  • تعداد بازدید: 196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک بر دارایی‌های نقدی شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک بر دارایی‌های نقدی شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که روش تحقیق از جهت هدف: کاربردی از جهت روش استنتاج: توصیفی – تحلیلی از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی است گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت اسنادی، کتابخانه ای می باشد.

  روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد، که به منظور تطبیق تئوری های اقتصادی با واقعیت های جامعه، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار گرفت و پس از تطبیق با تئوری ها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش اقتصادسنجی پانل پویا و مدل پانل ardl در نرم افزار ایویوز رد یا اثبات فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفت با توجه به نتایج تخمین مدل تمام فرضیه های تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها