• بررسی عوامل موثر بر توسعه و بهبود کارایی هوشمندانه کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/18
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی عوامل موثر بر توسعه و بهبود کارایی هوشمندانه کارکنان

  امروزه با توجه به بحران شدید بیماری و درمانی، بیمارستان ها برای بقای خود در محیط رقابتی شدید تلاش می کنند تا هزینه های خودرا کاهش دهند. این امر فشار بیشتری را بر کارکنان بیمارستان وارد می‌کند چرا که از آنها خواسته می شود کارایی خود را افزایش دهند تا در بازار کار جهانی رقابت کنند.

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی و عملکرد هوشمندانه کارکنان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان های شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 370 کارمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گرداوری داده ها پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1980) است. با توجه به اینکه مقدار خی‌دو (549.065) با درجه آزادی (6) در سطح 0.05 معنادار می‌باشد، می‌توان گفت بین عوامل موثر بر بهبود کارایی هوشمندانه از نظر رتبه‌بندی اختلاف معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل شده، طبق نظر کارکنان بیمارستان های تهران از بین عوامل موثر به ترتیب عامل ارزیابی، وضوح، اعتبار، مشوق، محیط، کمک و توانایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهبود کارایی هوشمندانه دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها