• بررسی رابطه بین عوامل فردی خریدار و پشتیمانی بعد از خرید و پیامدهای آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 141
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برخی عوامل و ویژگی‌های فردی خریدار با پشیمانی ایجاد شده بعد از خرید و پیامدهای آن می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان محصولات مواد غذایی در شهر اصفهان می‌باشد. روش نمونه‌گیری غیر تصادفی قضاوتی و روش جمع‌آوری نمونه پرسشنامه می‌باشد.

  تعداد 210 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد که تعداد 179 مورد آن بازگشت داده شد. نتایج نشان می‌دهد ماده‌گرایی، درگیری مستمر با محصول منتخب، تنوع‌طلبی و آگاهی از سطح قیمت ارتباط مستقیم با سطح پشیمانی بعد از خرید دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها