• حذف رنگ راکتیو رد 120 از محلول های آبی با استفاده از خاکستر ساقه زیره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 434
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقدمه: رنگهای سنتتیک در صنایع متعدد استفاده می شوند و صنایع نساجی یکی از بزرگترین تولید کنندگان ترکیبات آلی و رنگی را تشکیل می دهند؛ به همین دلیل شرایط تصفیه آنها پیچیده و مشکل است. رنگها غالباً سمی، سرطانزا، جهش زا و غیر قابل تجزیه بیولوژیک می باشند. در مطالعه حاضر، خاکستر ساقه زیره به عنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت حذف رنگ راکتیو رد 120 از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گرفته است.

  روش کار: در مطالعه حاضر که یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاه ی است. اثر متغیرهای تاثیر گذار از جمله(2-12) ph ، زمان تماس واکنش(5-180 min) ، مقدار جاذب(0.1-1.4 g/l)  و غلظت اولیه رنگ(10-200mg/l)  در کارایی حذف رنگ از فاضلاب سنتتیک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رفتار جذب رنگها توسط ایزوترمهای فروندلیچ و لانگمویر بررسی شد. آنالیز داده ها و رسم نمودارها با استفاده از برنامه اکسل و ضریب تعیین انجام شد.

  نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد بالاترین کارایی حذف رنگ راکتیو رد 120 از محلول در3=ph ، زمان تماس 90 دقیقه و دوز جاذب 8.0 گرم بر لیتر و غلظت اولیه mg/l 10 حاصل شد. وقتی که غلظت از 10 به mg/l 200 افزایش یابد راندمان حذف از  08.91 به 03.60 درصد کاهش یافت. ایزوترم های تعادل بوسیله معادلات لانگمویر و فروندلیچ آنالیز شد و مشاهده گردید که این آزمایشات از مدل فروندلیچ(r2=0.988)  پیروی می کند.

  نتیجه گیری: کارایی بیش از 95 درصدی جاذب تهیه شده در حذف رنگ راکتیو رد 120 از محیط آبی نشان داد که می توان از آن بعنوان یک جاذب طبیعی موثر و ارزان قیمت در فرایندهای تصفیه استفاده نمود. لذا استفاده از این تکنیک جهت حذف آلاینده های رنگی از محیط های آبی پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها