• رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس شغلی با نقش میانجی گری هوش هیجانی در کارمندان بانک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 389
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس شغلی بود. شرکت‌ کنندگان پژوهش 300 کارمند تحویل‌دار بانک بود که به روش نمونه ‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه ‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی، با ضریب آلفای 86.0، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ با ضریب آلفای 83.0 و هوش هیجانی شیرینگ با ضریب آلفای 86.0 بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش‌های مدل معادلات ساختاری و بوت استراپ انجام گرفت. یافته‌ ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه و استرس شغلی به ترتیب پیشایند و پیامد هوش هیجانی در کارمندان بانک هستند.(p<0.05)  همچنین، یافته ها نشان داد که هوش هیجانی میانجی‌گر معنی‌ دار رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه به استرس شغلی است. یافته‌ های این پژوهش می‌تواند برای مشاوران و روانشناسان در کاهش مشکلات استرس شغلی کمک ‌کننده باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها