• قشربندی و نابرابری اجتماعی: بررسی دیدگاه ماکس و بر در رابطه با قشربندی اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 999
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله قشربندی و نابرابری اجتماعی: بررسی دیدگاه ماکس و بر در رابطه با قشربندی اجتماعی

  یکی از مفاهیم اساسی که لازم است در توصیف ساختار اجتماعی هر جامعه‌ای بررسی و تحلیل شود، نظام قشربندی اجتماعی آن جامعه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌ های مروری-اسنادی و کتابخانه‌ای می‌ باشد که یافته‌های آن با مراجعه به منابع مختلف جمع ‌آوری و طبق اهداف تحقیق دسته ‌بندی شده است. جامعه شناسان برای توصیف نابرابری‌ هایی که در جوامع بشری میان افراد و گروه‌ها وجود دارد، از قشربندی اجتماعی سخن می‌گویند. ما غالباً وقتی به قشربندی فکر می ‌کنیم؛ چیزهایی مثل دارایی‌ ها یا مالکیت را در نظر داریم امّا قشربندی می‌ تواند بر پایۀ ویژگی‌های دیگری مثل جنسیت، سن، اعتقاد دینی یا درجۀ نظامی نیز شکل بگیرد، از همین رو در این تحقیق سعی شده تا قشربندی و نابرابری اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر شرح داده شود.

  کوشش عمدۀ وبر این بود که تبیین جدیدی از نظام سرمایه ‌داری معاصر در مقابل تحلیل اقتصادی مارکس که حاکی از تسلط ساخت زیربنا برساخت روبنا، سیاسی و فرهنگی است پیشنهاد کند. رویکرد وبر به قشربندی اجتماعی بر مبنای تحلیلی که مارکس پرورانید بنا می‌شود، ولی او این تحلیل را شرح و بسط داد. یکی از جنبه‌ های مهم تحلیل وبر این است که قشربندی را به عوامل اقتصادی تقلیل نمی‌ دهد بلکه آن را چند بٌعدی می ‌بیند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها