• مروری بر برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله مروری بر برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین

  این مطالعه به تجزیه و تحلیل فرایند برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین، با شناسایی مزایا و مضرات برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین، فرایند چرخه عمر برون ‌سپاری به منظور تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت برون سپاری متمرکز شده است. هدف این مقاله ارائه مفهوم برون سپاری در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین است.

  روش تحقیق انجام شده با تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای، تحقیقات کیفی با استفاده از منابع ثانویه مختلف است. یافته ‌ها مقاله نشان می دهد که شرکت های بزرگتر برای دستیابی به مزیت رقابتی، از برون‌ سپاری در مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک روش کارآمد استفاده می کنند. شرکت ها بخشی از فعالیتهای خود را به سایر شرکت‌ها واگذار می ‌کنند تا در فعالیت‌های اصلی خود متمرکز شوند. جنبه‌ های مثبت و جنبه‌های منفی برون‌سپاری اهمیت فراونی در مدیریت زنجیره تامین دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید