• شناسائی ساختار ارتباط میان معیارهای ارزیابی تامین کننده های برون سپاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 975
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  برون سپاری به عنوان یک استراتژی خوب برای سازمان هائی مطرح است که به دنبال کاهش هزینه ی عملیاتی، افزایش مزیت رقابتی و توسعه کسب و کار خویش هستند. به همین منظور، انتخاب یک تامین کننده ی برون سپاری مناسب امری حائز اهمیت است. این انتخاب تصمیمی ساده تلقی نمی شود و نیازمند در نظر گرفتن معیارهای متعددی است که برخی از این معیارها به یکدیگر وابسته هستند. در تحقیق حاضر معیارهای ارزیابی تامین کننده های برون سپاری بر اساس مرور تحقیقات پیشین و طراحی پرسشنامه برای جمع آوری نظرات خبرگان سازمان مورد بررسی بدست آمدند. تجزیه و تحلیل های انجام شده به شناسائی و دسته بندی معیارها در چهار دسته منافع، فرصت ها، هزینه و ریسک ها (bocr) منجر شد. ساختار ارتباط میان معیارها از طریق روش dematel بررسی شد و معیار هزینه را به عنوان تاثیرگذارترین و معیار فرصت را به عنوان تاثیرپذیرترین نشان داد. تحقیق حاضر به مدیران در توسعه روند تصمیم گیری در صورت وجود معیارهای متعدد و وابسته یاری می رساند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم