• مدیریت بر آینده با الگوی تدوین استراتژی تکنولوژی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1032
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مدیران و کارآفرینان در سازمان ها و جامعه برای ماندگاری و موفقیت، نیاز به الگو و پیش بینی آینده دارند. بی شک مهمترین مؤلفه در موفقیت سازمان ها در جهان امروز، تکنولوژی است. تکنولوژی عامل برتری و پیشگامی در رقابت سازمان ها شده است. « الگوی تدوین استراتژی تکنولوژی »در مقطع حاضر به عنوان یک مسئله در سطح کلان مطرح است. مقاله حاضر از این لحاظ که تکنولوژی پدیده ای است که « انسان » عامل ایجاد و توسعه آن است به جستجوی پاسخ این مسئله می پردازد. در این مقاله سعی شده است ضمن تأکید بر محور مطالعات استراتژی،تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی، مبانی تئوری همگام با واقعیات محیطی تطبیق یافته و در نهایت مدلی ارائه شود که قابلیت بهره برداری و استفاده عملیاتی را داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها