• اولویت بندی بهبود الزامات فنی محصول در محیط فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1013
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه کیفیت و مشتری مداری، از معیارهای اساسی در تعالی سازمان می باشد. در این راستا دیدگاههای گوناگونی مطرح و توسعه داده شده است که یکی از آنها گسترش عملکرد کیفیت می باشد که در آن، نظرات و نیازمندی های مشتریان دریافت و با استفاده از ابزارهای گوناگون، به نیازمندی های تولید و عملیات تبدیل می گردد. این مقاله به ارائه یک مدل تصمیم گیری با استفاده از متغیرهای کلامی برای تعیین اولویت های بهبود مشخصه های فنی محصول سازمان می پردازد.در بسیاری از تحقیقات انجام شده گذشته، تعیین میزان اهمیت هرکدام از الزامات فنی محصول، بدون درنظرگرفتن تمامی محدودیت های سازمان و میزان اهمیت آنها، انجام شده است ولی در این مقاله با درنظرگرفتن خواسته های مشتریان و محدودیت های سازمان به عنوان معیارهای تصمیم گیری، وزن نهائی هرکدام از الزامات فنی محصول، محاسبه و در نهایت،اولویت های بهبود مشخصه های فنی تعیین می گردد. روش پیشنهادی این تحقیق، در مقایسه با سایر روشهای انجام شده،کامل تر بوده و مبنای مناسبی در تعیین اولویت های بهبود مشخصه های فنی محصول می باشد. مدل ارائه شده تحقیق برای یک نمونه کاربردی، استفاده شده و نتایج نهائی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها