• ارائه مدل شتاب فرآیند تجاری سازی فناوری با رویکرد تسهیل گری دولت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 955
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ماهیت خاص هر یک از فناوری ها و پیچیدگی فرآیندهای مرتبط با بازار، موفقیت فرآیند تجاری سازی محصولات حاصل از تحقیق و توسعه را در شرکت های خصوصی با مشکلات متعددی مواجه می سازد. آیا دولت به عنوان یک تسهیل گر باعث فرآیند موفق تجاری سازی فناوری ها می گردد؟ این تسهیل گری با کدام روش ها و در چه مقاطعی باید صورت پذیرند؟ اثر بخشی این روشها چگونه است؟

  در این مقاله برای پاسخگویی به سوالات مذکور، 10 شرکت داخلی که در طی یک دوره ده ساله موفق به تجاری سازی محصولات حاصل از تحقیق و توسعه خود با نقش تسهیل گری دولت شده بودند، انتخاب گردیدند.

  سپس با استفاده از ترکیبی از روشهای مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران این شرکت ها و حامی دولتی مربوطه و تحلیل محتوای متون گزارش های فنی، صورت جلسات موجود و مکاتبات انجام شده، داده های مرتبط با سوالات تحقیق به منظور موردکاوی گذشته نگر شرکت های مذکور جمع آوری گردیدند.پس از آن با استفاده ازنظریه بنیادین،داده های به دست آمده از کل شرکت ها تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و ارتباطات بین آنها مشخص گردید.نتایج به دست آمده نشان داد که حمایت دولت نقش اساسی در موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری درشرکت های مزبور داشته است.همچنین روش های حمایت دولتی در 4 گروه کلی مالی، ارتباطی، دستیابی به دانش فنی و بازارسازی،شناسایی و هر یک به چند زیر گروه طبقه بندی گردیدند. براساس نتایج به دست آمده، یک مدل کیفی برای تبیین نقاط اثر و شدت تاثیر شیوه های مختلف حمایت دولتی بر مراحل فرآیند تجاری سازی محصولات ساخت داخل و ارتباطات بین آنها و چگونگی ایجاد شتاب در فرآیند مذکور توسط حمایت های دولتی ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها