• نیروی انسانی مهم ترین عامل در رشد بهره وری سازمان پس از پذیرش فناوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1357
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در شرایط امروز جهانی، نقش محوری و کلیدی فناوری در رشد و توسعه کشورها، امری روشن و تردیدناپذیر است.در این میان، کشورها،سازمانها و بنگاهها برای کاهش زیانهای ناشی از فرایند جهانی شدن اقتصاد و ادامه بقای خود ناگزیر از پذیرش شرایط جدید و محیط رقابتی با بهره گیری از فناوری های نوین هستند. از طرف دیگر توسعه اقتصادی کشورها، وابسته به حجم تولید و رقابت در عرصه بازارهای جهانی است. ارتقای بهره وری که توان تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر را ایجاب و ایجاد می کند، فراهم کننده امکان این رقابت می باشد. بهبود بهره وری در سازمان ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. پایین بودن سطح بهره وری که از ویژگی های غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است، ناشی از عوامل مختلف تاثیرگذار بر بهره وری است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر در روند رشد بهره وری سازمان ها  پس از پذیرش فناوری است. روش تحقیق حاضر میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک جمع آوری شده است. میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل بر افزایش بهره وری از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا مجموعه عوامل مربوط به نیروی انسانی به عنوان مهم ترین و تاثیرگذار ترین عامل شناخته شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها