• شناسایی نقاط ضعف و مشکلات شرکت های داخلی در اجرای پروژه های epc صنایع نفت و گاز با استفاده از روش ahp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2946
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بزرگ ترین معضل پروژه های توسعه ملی، تاخیر در فازهای مهندسی، تدارکات و ساخت می باشد و در بسیاری مواقع میزان تاخیر به حدی است که با لحاظ نمودن میزان تورم، توجیه اقتصادی پروژه را زیر سوال می برد؛ این موضوع زمانی مهم تر جلوه می کند که وابستگی شدید اقتصاد کشور را به صنعت نفت و گاز و اثر این صنعت در رشد و توسعه کشورمان را در نظر بگیریم.مقاله حاضر با انجام مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی به شناسایی 156 عامل در به تاخیر افتادن پروژه های epc پرداخت. با اعمال نظر خبرگان، این تعداد به 49 عامل تقلیل یافت که عبارتند از: 10 عامل جهت فاز مهندسی، 16 عامل تدارکات و 23 عامل ساخت. این عوامل در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری، شامل کارکنان شرکت ملی نفت (کارفرما) و پیمانکاران مجری پروژه ها قرار گرفت. پس از انجام تحلیل های آماری،موثرترین عوامل به کمک توزیع دوجمله ای از میان 49 عامل اولیه شناسایی شدند. سپس به کمک نرم افزار expert choice پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه شد و بعد از دریافت نظر مسوولین پروژه ها و تحلیل نظر آن ها با بهره گیری از روش ahp، اهمیت موثرترین عوامل معرفی شده محاسبه و عوامل به ترتیب درجه اثرگذاری معرفی شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها