• شبیه سازی پویای راکتور سنتز آمونیاک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1519
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در اغلب فرآیندها از جمله فرآیند سنتز آمونیاک قلب واحد و آنچه تأثیر گذاری بیشتری بر بخش های دیگر داشته و بزرگترین دغدغه کنترلی برای آن وجود دارد، راکتورهای واحد می باشد. در واحدهای تولید آمونیاک 2 راکتور وجود دارد که یکی راکتور متاناسیون و دیگری سنتز می باشد. راکتور متاناسیون به دلیل این که واکنش های صورت گرفته در آن کم بوده و جنبه جانبی دا شته و از نظر کنترلی مشکلی در آن وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت کنترل فرآیند واکنش سنتز در راکتورهای سنتز در این تحقیق یک راکتور سنتز چهار بستره در یک محیط نرم افزاری به صورت پویا شبیه سازی گردیده و با استفاده از مدل حاصله به مطالعه تأثیر پذیری شرایط عملیاتی (اعم از دماها، فشارها، شدت جریانها و غلظت ها) از تغییرات ناگهانی در فشار خوراک اولیه و تغییرات احتمالی خواسته یا ناخواسته در توزیع خوراک اولیه بر روی بسترهای مختلف کاتالیستی، پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها